2.4. PROMJENA REFERENTNE TOČKE

Pomoću naredbe FROM možemo privremeno promijeniti referentnu točku relativnog koordinatnog sustava. Poziva se iz plutajućeg izbornika nišana (SHIFT + DTM).

Primjena:

  1. uključiti OSNAP
  2. pozivanje naredbe (line, arc, circle..)
  3. pozivanje plutajućeg izbornika nišana (SHIFT + DTM)
  4. odabir naredbe FROM
  5. označavanje točke u odnosu na koju se postavlja ili crta novi objekt (LTM)
  6. unos udaljenosti nove točke objekta od označene točke (relativne polarne ili relativne pravokutne koordinate)

from


Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM