2.3. Praćenje

Postupak praćenja (Tracking) pomaže pri crtanju novog objekta u odnosu na postojeće.

Kada želimo koristiti praćenje moramo uključiti naredbu OTRACK u statusnom retku.

Primjena:

  1. uključiti ORTHO,OSNAP,OTRACK
  2. pozivanje naredbe (line, arc...)
  3. zadržati se nad željenim točkama (znak + na točkama praćenja)
  4. pratiti željenu putanju i zadati točku izravnim zadavanjem udaljenosti

Primjer:

praćenje

Praćenje se odvija duž pravokutnih linija. Točka se uklanja iz praćenja ponovnim postavljanjem nišana na točku. Pri tome se uklanja znak + sa točke.

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM