Uvod


Kompetencije u  strukovnom obrazovanju

Ako potražite definiciju kompetencije, uočit ćete da je najčešće povezana uz posao ili učinkovitost djelatnika. No, što je zapravo kompetencija?

Prema Escuderu (2008) kompetentan stručnjak je netko tko je sposoban "inteligentno reagirati na kompleksne probleme u određenom kontekstu". To podrazumijeva da je takva reakcija rezultat prosudbe temeljene na odlukama i interpretacijama koje se odnose na prethodno usvojene vještine, stavove, procedure i etička uvjerenja, a koji ne moraju biti eksplicitno povezani sa samim  problemom.

Dakle, kompetencija podrazumijeva dostatnost znanja i vještina koje omogućuju osobi da djeluje u širokom rasponu situacija, to jest, da ih primijeni u kontekstu.

Prema Ministarstvu rada (2012), u strukovnom obrazovanju pojedinci se smatraju kompetentnima ako su sposobni dosljedno primjenjivati svoja znanja i vještine po standardima koje zahtijeva radno mjesto.

Različiti autori različito definiraju kompetencije, a mi vam donosimo tri primjera:

'Kompetencija' se odnosi na zbir vještina, znanja, nadarenosti i stavova, a osim znanja i vještina obuhvaća i sklonost učenju. (Marcetić, 2010)

Sposobnost da se primijeni znanje, vještine, osobna, društvena i/ili metodološka sposobnost, u situacijama rada i učenja, u profesionalnom i osobnom razvoju. (Tominović)

Kompetencije predstavljaju dinamičku kombinaciju kognitivnih i metakognitivnih vještina, znanja i razumijevanja, međuljudskih, intelektualnih i praktičnih vještina te etičkih vrijednosti. (Vizek Vidović, 2009)

Pogledajte ovaj kratki video i zabilježite kako vi sami shvaćate koncept kompetencija. Možete li ih dovesti u vezu s gore navedenim definicijama?

Što je kompetencija?

Video ima podnaslove. Ako se podnaslovi ne prikazuju po zadanim postavkama, kliknite na Captions u YouTube prozoru (donji desni blok; druga ikona s lijeve strane) te odaberite Hrvatski jezik.

 

Vrijeme: 15 minuta.

Last modified: Monday, 11 November 2013, 12:00 PM