Kako identificirati kompetencije?

Prema Lauzackasu (2006) postoje tri glavna kriterija za identificiranje kompetencija:

  1. Kompetencija određuje finalno ponašanje učenika, to jest, što bi on/ona mogao moći nakon učenja;
  2. Kompetencija jasno pokazuje uvjete pod kojim se to ponašanje događa (korištenjem određenih alata, itd.);
  3. Kompetencija označava kriterije za vrednovanje učenikovog ponašanja (je li zadovoljavajuće ili ne)

 

 Primjer

Tema: Upravljanje glodalicom modela „N“

Podtema

Kompetencija

Analiza građe glodalice modela „N“

Definirati građu glodalice modela “N”, koristeći shematske prikaze rada i komandi.

Priprema glodalice modela „N“

Pripremiti glodalicu modela „N“ za rad, koristeći shematski prikaz pripreme.

Obrada dijela glodalicom modela „N“

Obraditi dio glodalicom modela "N“ prema specifičnom shematskom prikazu.

 

Općeniti dio rečenice

Aktivni glagol ili fraza

Dopuna

Kontekst ili uvjet

Učenici će moći...

 

...definirati...

... građu glodalice modela „N“...

... koristeći shematske prikaze rada i 

 

...pripremiti...

... glodalicu modela „N“ za rad...

... koristeći shematski prikaz pripreme

 

...obraditi...

... dio glodalicom modela „N“...

... prema specifičnom shematskom prikazu

Last modified: Thursday, 7 November 2013, 2:21 PM