6.1. Grupni rad: izrada popisa savjeta za voditelja i priprema za videokonferenciju

U ovom zadatku ćete raditi zajedno. Na početku ćete raditi u grupama od petero (podijelit će vas mentor), a po završetku aktivnosti, svaka će mala grupa podijeliti rezultate s velikom grupom (svi polaznici) na zajedničkom wikiju.

Na temelju iskustva, očekivanja i znanja svojih članova svaka grupa mora pripremiti popis „smjernica“ ili „ključnih točaka“ koje je mentor morao uzeti u obzir za aktivnost u grupnom radu. Za izradu popisa možete koristiti alat koji smatrate najprikladnijim (npr. google drive, mind master ili mind42 etc.) – o izboru alata odlučite kao grupa, no budući da je vrijeme za cijelu aktivnost ograničeno, pazite da ne potrošite previše vremena samo na odabir alata.

Iskoristite vlastita iskustva, pa čak i iz ovog tečaja, opažanja drugih mentora, svoja očekivanja, želje, čak i potrebe iz vremena kad ste bili učenik i sada kad ste nastavnik. Razmislite o tome što mentor ili autor moraju znati ako žele u tečaj ugraditi elemente grupnog rada. Koji elementi grupnog rada su isključiva odgovornost mentora, a koji elementi se mogu delegirati unutar grupe?

Vrijeme za izvršenje zadatka: 2 sata i 30 minuta za rad u maloj grupi, 30 minuta za rad u velikoh grupi (wiki).