Wiki za aktivnost 6.1.

Grupni rad: Pripremite popis smjernica ili ključnih riječi koje mentor treba uzeti u obzir u aktivnosti grupnog rada. 

Rules and guidelines