6.2. Sudjelovati u videokonferenciji o grupnom radu

Kao što smo ranije najavili, u ovom modulu sudjelovat ćete u još jednoj videokonferenciji. Ako još niste glasali za datum videokonferencije, učinite to sada.

Cilj ove aktivnosti je identificirati sličnosti i razlike između online i offline grupnog rada. U aktivnosti 6.1 zajedno ste u uzastopnim fazama razradili pravila i smjernice za izradu aktivnosti prikladnih za grupni rad na Internetu i u odabranom kontekstu (npr. profesionalno usavršavanje, nastavni sat, seminar s učenicima, projekt, itd.).

U ovoj aktivnosti ćemo imati videokonferenciju (cijela grupa) kako bismo raspravili vaše nedoumice, mišljenja i kritike. Nakon videokonferencije i nakon što je popis vaše grupe spreman, neka ga vaš predstavnik podijeli s drugim grupama na Wikiju koji je izradio mentor kombinirajući  stavke s vašeg popisa i s popisa drugih grupa na jednu zajedničku listu. Vjerojatno ćete s drugim grupama morati usuglasiti koji elementi bi uopće trebali biti na listi, kao i njihov prioritet na listi. Ovaj proces zahtijeva vrijeme i vještine ophođenja s ljudima, no to je uobičajeno u grupnom radu te to treba uvažavati, kako u učionici, tako  i u online okruženju.

Prije videokonferencije razmislite kad ste zadnji put radili na nekom zadatku  u suradnji s barem dvoje ljudi (na poslu, tijekom tečaja usavršavanja, u vašim istraživanjima ili osobnom životu; npr., organizirali obiteljsko putovanje ili zabavu)? Koja je bila vaša uloga? Razmislite o aspektima grupnog rada:

  • za koji ste vi bili odgovorni, a smatrate ga uspješnim
  • za koji ste vi bili odgovorni,  a smatrate da je mogao bolje proteći
  • za koji su drugi bili odgovorni, a smatrate ga korisnim za grupu
  • za koji su drugi bili odgovorni, a imao je negativni učinak na grupu
  • za koji nitko nije bio odgovoran i smatrate ga pogreškom

Ovdje možete spomenuti funkcije koje ste imali tijekom suradnje, zadatke koje ste preuzeli tijekom rada ili općenita razmišljanja o načinu komunikacije i alatima koje su koristili članovi grupe i sl.

Razmislite o ovome:

  • poznajete li metode za rješavanje identificiranih metoda
  • kako bi proces grupnog rada tekao u online okruženju
  • bi li novi kontekst, i na koji način, utjecao na elemente uspjeha ili neuspjeha koje ste spomenuli.

Navedite svoja iskustva, npr. iz ovog tečaja. Koji elementi grupnog rada (u fazi planiranja i izrade) su jednostavniji, a koji teži za provedbu u online okruženju? Za koje bi elemente grupnog rada odgovoran trebao biti moderator, a koji bi trebali biti delegirani među članovima grupe?

Napišite svoja razmišljanja u donjem prozoru (pojavljuje se nakon što kliknete na „Uredi zadatak“/“Edit my assignment”). Ta razmišljanja će biti osnova za diskusiju s drugim polaznicima tijekom videokonferencije. Videokonferencija će biti organizirana u kolaboracijskom alatu Adobe Connect. Planirano trajanje sastanka je: 1 sat i 30 minuta - 2 sata

Poveznica na videokonferenciju http://acp.carnet.hr/ela

Vrijeme za izvršenje zadatka: 2 sata.