8.4. Objavljivanje video ili audio datoteke na internetu

Objavite na internetu video ili audio materijal koji ste napravili u aktivnosti  8.3. Slijedite upute koje ste dobili u poglavlju 4 za objavljivanje materijala na kanalu YouTube ili na Soundcloudu, ovisno o tome jeste li odabrali snimanje video ili audio datoteke.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 20 minuta