Dopustite učenicima da izrađuju online nastavne materijale

Ovdje ćemo govoriti o mogućnosti da dopustite učenicima da sami naprave online nastavne materijale koristeći alate koje smo prethodno predstavili.

Najbolja provjera je li učenik shvatio pojedini koncept ili problem sastoji se u tome može li učenik objasniti koncept/problem drugom učeniku. S tim na umu, logično je dopustiti učenicima da sami izrađuju svoje obrazovne resurse koje će zauzvrat dijeliti s drugim učenicima. Ovisno o prirodi obrazovnog resursa, materijal će se dijeliti uporabom nekog prikladnog mehanizma. Na primjer: tekst i slike se mogu dijeliti na wikiju; video isječci se mogu dijeliti na kanalu YouTube i tako dalje.

Video isječak:

pruža specifičan primjer takvog procesa. U ovom video isječku studenti norveškog jezika dobili su zadatak da kreiraju i izrade razne materijale od vanjske “mušterije”, rumunjskog profesora preko videokonferencije. Profesor će te materijale koristiti za predstavljanje programa razmjene studenata rumunjskim studentima.

Ova vrsta kolaborativnog nastavnog procesa, u kojem je ishod proizvod (u ovom slučaju: reklamni materijal kao što su letci, video i web stranica) zove se Activity-Based Training (ABT), nastava temeljena na aktivnosti i često se koristi u strukovnom obrazovanju, posebno u mehaničkoj industriji. To je zbog toga što je proces učenja dizajniran tako da stimulira industrijski proizvodni proces koji započinje s “narudžbom” i prolazi kroz nekoliko faza stvaranja proizvoda i kontrole kvalitete do “finalnog proizvoda”. Ako se na ovaj način planira nastava, odmah nakon teorijske nastave može uslijediti praktična nastava u kojoj se materijali iz teorijske nastave primjenjuju.

Last modified: Tuesday, 24 September 2013, 12:15 PM