8.5. Izrada e-aktivnosti sa snimljenim video/audio zapisom

U aktivnosti 8.3. napravili ste video/audio datoteke za svoje učenike. Sad ste stekli vještine planiranja i snimanja multimedije. U ovoj aktivnosti trebat ćete kreirati e-aktivnost u kojoj ćete koristiti te vještine. Možete izabrati jednu od sljedećih opcija:

1) Opcija 1: 

Kreirajte e-aktivnost koja će se odnositi na odlučivanje kako se može primjenjivati vaša video/audio datoteka koju ste napravili u aktivnosti 8.3. Razmislite što vaši učenici mogu napraviti s video/audio zapisom (npr., mogao bi poslužiti kao okidač za raspravu, kao primjer, kao resurs za analizu). Aktivnosti 1.5. ili 8.1. iz ovog tečaja mogu vam poslužiti kao primjeri. Napišite upute za učenike kao u modulu 4 (aktivnost 4.3.) i objavite na forumu modula

Vrijeme za izvršenje zadatka: 60 minuta.

2) Opcija 2:

Kreirajte e-aktivnost u kojoj će učenici u vašem razredu sami izrađivati video isječak. U uvodu 5  “Dopustite učenicima da izrađuju online nastavne materijale” je objašnjeno na koji način možete potaknuti učenike na suradnju u izradi video/audio isječka.

Razmislite kakav video isječak/audio datoteku biste željeli da učenici naprave, a da se uklopi u tečaj koji poučavate. Razmislite koliko slobode treba dati učenicima – treba li im zadati neki određeni zadatak („snimite ovo ili ono”) ili im treba zadati problem ili zadatak na koji trebaju dati odgovor uporabom videa?

Napišite upute za učenike kao u Modulu 4 (aktivnost 4.3.).  Upute moraju biti detaljne. Razmislite o duljini audio/video zapisa, gdje se može/treba objaviti, podnaslovima. Objavite na forumu modula 

Vrijeme za izvršenje zadatka: 60 minuta.