Vježba 22.1. Blokovi

1. Otvorite datoteku Tlocrt-vježba. Sačuvajte ju pod imeno Vježba - blokovi u mapu Moji dokumenti.
2. Na odgovarajuće mjesto i u odgovarajućem nivou u crtežu umetni blok Prozor.
3. Koja je širina prozora?
4. Rastavi blok Prozor. Kreiraj blok Prozor150 i obriši iz crteža definiciju bloka Prozor. Kada se mogu brisati prozori?
5. Kreiraj blokove Vrata80 i Prozor100. Obriši ih prilikom kreiranja bloka. Umetni blokove u odgovarajuće otvore u odgovarajućem nivou.
6. Otvori datoteku Namještaj. Spremi ju u mapu Moji dokumeti. Pomoću Design Centra umetni (koristeći nivo Namještaj) blokove stolić, fotelja, dvosjed i trosjed. Posloži objekte nasred tlocrta koristeći naredbu za zaokretanje objekata.
7. Van tlocrta umetni blok Stolić ali tako da je on 2x veći. Koliki je scale faktor i po kojim osima?
8. Uz veliki stol nacrtaj klupu 200x30. Kreiraj blok Klupa i umetni ga i sa druge strane stola.
9. Kreiraj stil teksta: Blokovi. Oblik slova Verdana, veličina fonta 5
10. Pored velikog stola nacrtaj kružnicu radiusa 50 i uz nju postavi sljedeće definicije atributa:

Tag i Value: Fontana
Tag: Radijus
Tag: Boja
Definicije atributa neka se nalaze poravnate jedna ispod druge.
Koji se stil teksta koristi?
Kreiraj blok Fontana i obriši ga prilikom kreiranja.

Umetni 3 bloka sa sljedećim opisom:
Fontana/50/bijela
Fontana/100/siva
Fontana/150/crna

11. Sačuvajte promjene u datoteci i učitaj datoteku u e-učionicu.