5.1.4. Brisanje bloka


Naredba PURGE
purge

5.3. Naredba PURGE

Da bi obrisali definiciju bloka on ne smije postojati na crtežu.

korak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM