5.2. Atributi blokova


Atributi su oblik AutoCADovih tekstualnih podataka koji se mogu pohraniti u definiciju bloka. Upotrebljavaju se za opis bloka i pohranjivanje dodatnih informacija vezanih uz blok.

STVARANJE DEFINICIJE ATRIBUTA KROZ PRIMJER


1. Nacrtati objekt

kuh_elementi
Slika 5.5. Skica kuhinjskog elementa

2. Draw -> Block -> Define Attributes (ATTDEF)

attdef
Slika 5.6. Definiranje atributa

Tag - naziv atributa
Pompt - upit koji postavlja AutoCAD
Value - stalna vrijednost atributa

Pick point - određuje lokaciju atributa

Invisible - vrijednosti atributa nakon umetanja bloka se ne vide i ne ispisuju
Constant - stalna vrijednost atributa (određena je u polju Value) i ne može se mijenjati prilikom umetanja bloka
Verify - potvrđujemo ponuđenu vrijednost ili unosimo drugu

Align below previous attribute definition - poravnava sljedeću definiciju ispored prethodne - nije potrebno označiti Pick point

3.
attdef2
Slika 5.7. Definiranje atributa

4. Pokrenuti naredbu BLOCK
- Name: Kuh_ečement
- odabrati i grafičke objekte i definicije atributa
- kod odabira objekata prvo označiti grafički objekt a nakon toga jednu po jednu definiciju atributa i to redoslijedom kojim želimo unositi vrijednosti

5. Provjeriti vrijednost varijable ATTDIA i postaviti ju na 1
6. Umetanje bloka s atributima - naredba INSERT

Varijable:
ATTDIA - određuje da li će se unos vrijednosti unositi preko retka naredbe ili okvira za dijalog Enter Attributes
ATTREQ - mora biti postavljena na 1 da bi AutoCAD prilikom umetanja bloka pitao za vrijednosti atributa
ATTDISP - upravlja vidljivošću atributa u crtežu (Normal - kako je zadano u definiciji atributa, On - svi atributi su vidljivi, Off - svi atributi su nevidljivi)


UREĐIVANJE ATRIBUTA


ATTEDIT - mijenja vrijednosti na jednom mjestu umetanja bloka

BATTMAN - uređuje definiciju atributa u bloku
  1. odabrati definiciju atributa
  2. EditZADATAK:


Umetnite 5 blokova sa različitim definicijama atributa.

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM