5.1.5. Spremanje bloka kao crteža


Naredba WBLOCK

wblock
5.4. Naredba WBLOCK

File name and path - ime i lokacija crteža

Source:
  • block - već stvoren blok u crtežu
  • entire drawing - koristi cijeli crtež
  • objects - novi, još nedefinirani, blok


korak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM