4.2. Napisati povratnu informaciju za ishode drugih polaznika

Proučite dva ishoda drugih polaznika objavljena na forumu. Odaberite jedan, vrednujte ga prema SMART kategorijama i provjerite njegovu usklađenost sa smjernicama za izradu ishoda (6 koraka). Vaša recenzija mora biti potpuna, mora sadržavati argumente i komentare, a ne biti samo u obliku izjava poput „u skladu je ili nije u skladu sa SMART kriterijima”. Objavite svoju analizu na forumu. Slobodno budite kritični, no vaša kritika mora biti konstruktivna i usmjerena na ishod, a ne na osobu koja ga je izradila.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 30 minuta