Izrada e-aktivnosti

 

Termin e-aktivnost formulirala je Gilly Salmon, a značenje mu je "online zadatak"; to je okvir za dinamično i interaktivno učenje.

E-aktivnost je jednostavan zadatak koji zadaje moderator, a koji zahtijeva određenu vrstu interakcije među polaznicima. U obzir treba uzeti teškoće/ograničenja tipična za pojedine faze u tečaju te uključivati učenike i pomoći im u postizanju specifičnih obrazovnih ishoda. E-aktivnosti se mogu preoblikovati pa, ako imate dobru ideju i dobro je pripremite, za ponovnu uporabu bit će dovoljno napraviti male prilagodbe zbog, na primjer, individualnih karakteristika učenika, specifičnog konteksta ili pojave novih informacija. E-aktivnosti su pogodne kako za programe koji se u cijelosti održavaju u  online okruženju, tako i za kombiniranje sa standardnim aktivnostima.

U svakoj e-aktivnosti potreban je element interaktivnosti s drugim polaznicima, npr. preko povratnih informacija o zadacima koje su ispunili drugi polaznici (zadaće, poruke, itd.). Time se stvara osjećaj uključenosti i sudjelovanja, a to je ključni element zadataka koji se temelje na grupnom radu.

Što budete imali više iskustva u vođenju i kreiranju online zadataka, moći ćete raditi sve raznolikije e-aktivnosti dodavanjem multimedije, eksperimentiranjem s raznim alatima te mijenjanjem oblika komunikacije. Kad tehnologija postane uistinu nevidljiva vama i vašim učenicima, fokusiranje na ishode će postati zanimljivo i motivirajuće za sve sudionike.

Pet je ključnih sastojaka e-aktivnosti:

  1. spark (iskra): izazov, problem, inspiracija ili poticaj
  2. online aktivnost: učenici moraju obaviti određenu aktivnost, napraviti “nešto”
  3. element sudjelovanja: učenici moraju započeti interakciju jedni s drugima, na primjer, dajući povratnu informaciju
  4. sažetak, vrednovanje, povratna informacija, procjena, analiza: od strane voditelja ili grupe
  5. upute i poziv na aktivno sudjelovanje u zadatku

Nemojte očekivati da ćete od prve uspjeti napraviti e-aktivnost u koju će se uključiti svi polaznici tečaja. Pažljivo promatrajte i izvucite pouke (pisanje bilježaka je vrlo korisno) tako da vaši sljedeći pokušaji postanu što bolji. Prihvatite pomoć drugih, testirajte svoje ideje na ljudima izvan tečaja, tražite inspiraciju i ne bojte se kritike.

 

Tablica e-aktivnosti

Tablica u nastavku obuhvaća sve važne elemente za kreiranje online aktivnosti te je možete koristiti kao pomoć u kreiranju svojih e-aktivnosti. U desnom stupcu nalaze se objašnjenja voditelja temeljena na primjeru aktivnosti videokonferencije iz modula 3.

 

Naziv e-aktivnosti

Npr. Različiti oblici e-učenja – videokonferencijska diskusija

Obrazovni ishod (više možete pročitati u poglavlju “Obrazovni ishodi”)

Identificirati različite oblike e-učenja u kontekstu strukovnog obrazovanja

 

Upoznati se s videokonferencijskim alatima (Flashmeeting)

Rezultat/ishod

Razumjeti različite oblike e-učenja

Spark

Poticaj za pokretanje e-aktivnosti, na primjer, (1) analiza dva primjera tečajeva e-učenja s aspekta kreiranja i vođenja prema smjernicama koje su pripremili voditelji; (2) predstavljanje voditelja

Broj sudionika

Npr., na videokonferenciji maksimalan broj sudionika je deset plus dva voditelja.

 

Važno za nesinkrone e-aktivnosti: optimalna veličina grupe je uobičajeno 12-20 ljudi

Struktura (što će se događati u e-aktivnosti)

Npr. (1) dobrodošlica polaznicima; (2) definiranje ishoda i principa sastanka; (3) moderirana diskusija; (4) sažetak

Trajanje (vrijeme od početka do kraja e-aktivnosti)

U slučaju videokonferencije, trajanje uključenosti u aktivnosti je isto za nastavnika i polaznika. U slučaju nekih drugih e-aktivnosti, ovo vrijeme je znatno dulje

Vrijeme za voditelja (količina radnih sati koju moraju uložiti)

Npr., dva i pol sata za pripremu i dva sata na vođenje videokonferencije

Radnje koje poduzima voditelj

Specifične radnje koje poduzima voditelj, npr. (1) priprema skice sastanka, (2) organizacija; određivanje datuma, komunikacija putem elektroničke pošte, tehničke pripreme; (3) vođenje konferencije (dobrodošlica, moderiranje, tehnička podrška, sažetak)

Radno opterećenje polaznika (količina radnih sati koju moraju uložiti)

Npr. dva sata

Radnje koje poduzimaju polaznici (specifične radnje koje obavljaju polaznici)

Npr. (1) upoznavanje i isprobavanje alata Adobe Connect, (2) analiza tečaja koje su pripremili voditelji, (3) sudjelovanje u videokonferenciji

Alati korišteni u aktivnosti

Videokonferencija - Adobe Conect

Metode i kriteriji vrednovanja

Npr., nedostatak mjerljive procjene. Povratna informacija u obliku općenitog sažetka koji će sadržavati sljedeće pokazatelje : tehničke (npr., prikazivanje tehničkog izvora problema), sadržajne (npr., analiza uobičajenih stavova, pokušaji da se izbjegnu kontroverze) te interpersonalne (npr., motivacijski potencijal simultane komunikacije)

Vrijeme: 20 minuta.

Last modified: Thursday, 7 November 2013, 1:46 PM