4.3. Izraditi individualnu e-aktivnost i objavite je na forumu

Vaš zadatak u ovom modulu je izrada e-aktivnosti. U aktivnostima  4.1 i 4.2 već ste izradili obrazovni ishod, rezultate i naveli radnje za učenike.

Sada je vrijeme za kreiranje ostatka e-aktivnosti. Prije no što počnete, imajte na umu da kreirate e-aktivnost za strukovni kontekst i razmislite postoje li neke specifičnosti vašeg strukovnog područja koje se moraju uzeti u obzir pri kreiranju e-aktivnosti.? 

1) Pročitajte komentare drugih polaznika o svom radu i uzmite ih u obzir ako ih smatrate korisnima.

2) Sjetite se 5 ključnih sastojaka e-aktivnosti i tablice e-aktivnosti. Sada izradite istu takvu tablicu i ispunite je – vi kao autor morate osigurati da su u e-aktivnosti zastupljeni svi elementi.

Naziv e-aktivnosti

 

Obrazovni ishod (više možete pročitati u poglavlju “Obrazovni ishodi”)

 

Rezultat

 

Spark/poticaj

 

Broj sudionika

 

Struktura (što će se događati u e-aktivnosti)

 

Trajanje (vrijeme koje protječe između početka i kraja e-aktivnosti)

 

Vrijeme za voditelje (količina radnih sati koje oni moraju uložiti)

 

Radnje voditelja

 

Radno opterećenje polaznika (količina radnih sati koje oni moraju uložiti)

 

Radnje polaznika (specifične radnje koje izvode polaznici)

 

Alati korišteni u e-aktivnosti

 

Metode i kriteriji za vrednovanje

 

3) Napišite upute za sudionike (to je tekst o aktivnosti poput ovog koji upravo čitate)

Objavite tablicu i upute za vašu e-aktivnost na forumu modula 4.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 2 sata.