Učenje u Modulu 4

Cilj ovoga modula je da polaznici steknu vještine potrebne za izradu e-aktivnosti.

Nakon ovoga modula moći ćete:

  • objasniti koncept e-aktivnosti
  • objasniti ulogu i važnost ishoda e-učenja 
  • izraditi e-aktivnosti  za specifičan strukovni predmet koji predajete
  • napisati obrazovne ishode primjenjujući SMART kriterije

Tijekom ovoga modula očekujemo da ćete:

  • izraditi obrazovni ishod za e-aktivnost u vašem strukovnom predmetu
  • komentirati obrazovne ishode koje su napravili drugi polaznici
  • izraditi e-aktivnost specifičnu za vaš strukovni kontekst.
  • komentirati e-aktivnosti koje su kreirali drugi polaznici
  • napisati kratki osvrt na e-aktivnosti u strukovnom kontekstu
  • objaviti dokaze o provedenim aktivnostima u Modulu 4 u tablici kompetencija

Last modified: Friday, 24 October 2014, 12:41 PM