Uvod

Izrada zadataka/vježbi je ključna za postizanje zadanih specifičnih ishoda. Pukim klikanjem po ekranu, pregledavanjem slajdova ili gledanjem video zapisa ne učite baš previše. Međutim, ono vas može potaknuti da se počnete baviti učinkovitijim didaktičkim aktivnostima kao što su razmatranje, diskutiranje, traženje dodatnih podataka, analiziranje, vrednovanje ili razvijanje vlastitog plana provedbe.

Kako učimo - pedagogija

Mnogo je rečeno o preferiranim stilovima učenja; postoje i pokušaji da se sadržaj i zadaci rade po mjeri osobnih sklonosti svakog pojedinačnog učenika te da se proces učenja automatizira. U tom kontekstu obrazovni proces je individualan i moguće ga je precizno kreirati.

S druge strane koncept socijalnog učenja naglašava ulogu koju drugi imaju u procesu. Čini se da iz ove akademske rasprave možemo izvući nekoliko točaka koje su korisne iz naše perspektive praktičara:

  • svatko uči na drugačiji način, ovisno o kontekstu ili specifičnostima predmeta pa je teško dati konačnu definiciju jednog nepromjenjivog preferiranog stila učenja za određenu osobu. Stoga, što je prijenos podataka raznolikiji, veće su šanse da će biti upamćeni.
  • najbolje učimo djelovanjem pa kreirajte aktivnosti koje će zahtijevati aktivno sudjelovanje učenika, a to znači uključivanje ljudi i medija kako biste postigli pojedine ishode.
  • uvažite postojeće znanje i vještine učenika te se oslonite na to u kreiranju, primjerice, grupnog rada. Na taj način koristit ćete razna iskustva i pružiti priliku onima s drugačijim vještinama.

Zadaci i aktivnosti koje predložite će (u velikoj mjeri) podupirati konkretne, a često i raznolike načine učenja. Zadaci i aktivnosti trebaju biti usklađeni s predodređenim općim i specifičnim ishodima te je važno napomenuti da je upravo to zamka u koju često upadamo, posebno u kreiranju e-aktivnosti: obećamo da ćemo učenike naučiti kako napisati pjesmu, no jedino što nudimo je izbor poezije za čitanje. Poučavanje praktičnim vještinama zahtijeva uporabu vrlo preciznih uputa jer učenik mora pratiti proces kako bi mogao ponoviti radnju. Ono često uključuje i korištenje kako tekstualnih, tako i vizualnih i auditivnih poticaja.

Vrijeme: 10 minuta.

Last modified: Monday, 11 November 2013, 2:00 PM