4.4. Napisati povratnu informaciju za e-aktivnosti drugih polaznika

Odaberite dvije e-aktivnosti drugih polaznika. Analizirajte ih i napišite povratnu informaciju. Pri analizi i komentiranju koristite tablicu e-aktivnosti. Razmotrite jesu li njihove e-aktivnosti sukladne strukovnom kontekstu za koji su kreirane i hoće li omogućiti stjecanje kompetencija. Objavite svoju analizu na forumu. Slobodno budite kritični, no vaša kritika mora biti konstruktivna i usmjerena na e-aktivnost, a ne na osobu koja ju je izradila.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 45 minuta.