Vježba1 - crtanje jednostavnog objekta


  • Pokrenite AutoCAD
  • Nacrtajte objekt sa slike
  • Sačuvajte datoteku pod imenom Smajli.dwg u mapu Moji dokumenti
  • Učitajte datoteku u tečaj
smajlić