1.2.3. Alatne trake


Alatne trake sadrže slikovne naredbe za rad u AutoCADu.

Dodavanje i uklanjanje alatnih traka:

  1. View -> Toolbars (Toolbars)
  2. desni klik među slikovnim naredbama


Premještanje alatnih traka:

  • držeći dvostruku liniju na početku alatne trake ako je traka usidrena
  • držeći za plavu naslovnu traku ako je alatna traka plutajuća

Za informaciju o nazivu svake naredbe potrebno je zadržati pokazivač miša nad ikonom.

Nakon instalacije AutoCADa dostupne su sljedeće trake sa alatima:

  • standard - osnovne naredbe
  • draw - naredbe za crtanje
  • modify - naredbe za uređivanje
  • layers - rad sa nivoima
  • styles - upravljanje stilom teksta i kota
korak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM