1.2.2. Traka izbornika


Traka izbornika nalazi se ispod naslovne trake.

Traka izbornika

Slika 1. Traka izbornika


File - naredbe za rad sa datotekama
View - naredbe za podešavanje prikaza i pogleda
Insert - umetanje objekata
Format - naredbe za definiranje postavki crteža
Tools - postavke programa
Draw - naredbe za crtanje
Dimension - naredbe za kotiranje
Modify - naredbe za upravljanje objektima
Window - upravljanje otvorenim datotekama
Help - pomoćkorak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM