1.2.4. Područje za crtanje


Područje za crtanje zauzima najveći dio AutoCAD prozora i prema početnim postavkama crne je boje.

Veličina AutoCAD crteža nije ograničena. Točke se zadaju tako da se prvo zadaje X a zatim Y koordinata koje se odvajaju zarezom.

Grafički pokazivač prikazan je s pomoću dvije tanke linije koje se sijeku s malim okvirom oko točke njihova presjeka. Pomiče se pomjeranjem miša.


LTM (lijeva tipka miša)

  • odabir naredbe
  • zadavanje točke

DTM (desna tipka miša)

  • plutajući (brzi) izbornik

KOTAČIĆ

  • uvećanje ili smanjenje prikaza

U donjem lijevom uglu nalazi se znak sa dvije strjelice koji predstavlja ikonu korisničkog koodinatnog sustava (UCS = User Coordinate System/Korisnički koordinatni sustav). Strjelice pokazuju pozitivni smjer na osima X i Y.


View -> Display -> UCS Icon -> Origin

  • sprječava pomicanje ikone korisničkog koordinatnog sustava u točku 0,0
  • zadržava ikonu u donjem lijevom kutu područja za crtanje

View -> Display -> UCS Icon -> On

  • uključuje ili isključuje prikaz ikone UCS-a

korak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM