O tečaju

Raspored tečaja i aktivnosti


Tjedan

Rok za aktivnosti

Sadržaj

Aktivnost

Značka

Aktivnosti koje traju kroz cijeli tečaj

      Forum Obavijesti  
 
  Forum Pitanja i dogovori  
1. tjedan: Dobrodošli na tečaj
1 3.10.
O tečaju Forum Upoznajmo se! Značka Moodle dizajner
3.10. Kako Moodle primijeniti u nastavi? Anketa o polaznicima tečaja Značka Moodle dizajner
1. tjedan: Upoznajte se sa sučeljem o ulogama u Moodle-u
1   Moodle sučelje Nadopunite korisnički profil  
  Uloge u tečaju    
2. tjedan: Prvi koraci u izradi tečaja
2 10.10. Kreiranje tečaja - otvaranje i postavke Odredite postavke tečaja Značka Moodle dizajner
10.10. Blokovi Dodajte blokove i rječnik Značka Moodle dizajner
10.10.

Kako planiram primijeniti svoj tečaj u nastavi
Značka Moodle dizajner
3. tjedan: Izradite sadržaj svog tečaja
3 10.10. Izrada sadržaja Dodajte resurse Značka Moodle dizajner
  Zaštita autorskih prava na internetu
 
 
  Creative Commons licence    
  Univerzalni dizajn    
  Vodič kroz Moodle za nastavnike    
4. tjedan: Uključite aktivnosti za vaše polaznike
4 10.10. Komunikacijski i kolaboracijski alati Dodajte komunikacijske alate Značka Moodle dizajner
10.10.   Omogućite upis ostalim korisnicima na vaš tečaj Značka Moodle dizajner
4. tjedan: Vrednujte znanje svojih polaznika
4 10.10. Alati za vrednovanje znanja Dodajte Test Značka Moodle dizajner

  Test Ispitajte svoje znanje Moodle-a
5. tjedan: Upravljajte polaznicima i tečajem
5   Rad s polaznicima    
  Upute za preuzimanje demo tečaja    
5. tjedan: Međusbno ocjenjivanje polaznika
5 17.10.   Radionica Ocjenjivanje demo tečaja - predaja radova Značka Moodle dizajner
23.10.   Radionica Ocjenjivanje demo tečaja - procjena radova

  Osvrti na demo tečajeve

6. tjedan: Vaš osvrt na tečaj i što nakon tečaja
6 23.10. Pokrenimo zajednicu korisnika Moodle-a Upitnik zadovoljstva edukacijom Značka Moodle dizajner

Moodle mobilna aplikacijaDoznajte više o sustavu Moodle i njegovoj upotrebi