1.2.5. Redak naredbe


Redak naredbe služi za unos naredbi ili prikaz naredbi pozvanih putem izbornika ili alatne trake.

Pozivanje naredbe:

  • iz padajućeg izbornika
  • sa trake sa alatima
  • unosom naredbe u redak naredbe
  • ponavljanje zadnje pozvane naredbom (tipka ENTER)

Nakon pozivanja naredbe potrebno je unijeti dodatne podatke da bi odredili kako i gdje će naredba biti izvršena.
Osnovna postavka programa postavljena je zagradama <> i izabiremo je pritiskom tipke Enter ili desnom tipkom miša.
Ostale opcije nalaze se unutar uglatih zagrada i odvojene su kosom linijom. Opcija se odabiru upisivanjem velikih slova (najčešće prvo početno slovo) i pritiskom tipke Enter ili desne tipke miša.
Ponovno pokretanje prethodno izvršene naredbe vrši se pritiskom tipke Enter, razmaknice ili desnom tipkom miša.


redak naredbe

Slika 2. Redak naredbe


PREKID NAREDBE

  • Prekid neke naredbe vrši se pritiskom na tipku Esc.

ZAVRŠETAK NAREDBE

  • Tipka ENTER

UNDO - poništavanje naredbe

  • Lokalni UNDO (unutar naredbe)
  • Globalni UNDO (poništava cijelu naredbu)korak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM