4.1.3. MOVE


Naredbu za premještanje objekata.

Naredba

 • MOVE
 • Moify -> Move
 • ikona move


Postupak:

 1. odabrati objekte koji se premještaju
 2. odrediti hvatište
 3. odrediti nove koordinate hvatišta (upis koordinate ili klik mišem)

Primjer

 1. Nacrtaj kvadrat 100x100
 2. Premjesti ga neku proivoljnu lokaciju
 3. Premjesti ga desno za 100 mjernih jedinica
 4. Premjesti ga za 100 mjernih jedinica desno i 100 gore
 5. Premjesti ga u točku 0,0

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM