4.1.5. TRIM


Za brisanje dijelova linija u odnosu na neke granice koristimo naredbu:

  • TRIM
  • Modify -> Trim
  • ikonu trim

Postupak:

  1. pozvati naredbu TRIM
  2. odrediti granice unutar kojih će se odrezati dijelovi linija (Cutting edges).
  3. ENTER
  4. označiti dijelove linija koje će se unutar tih granica odsjeći

Primjer

trim2

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM