4.1.9. SCALE


Promjena veličine objekta.

Hvatište (base point) - ona točka koja se ne pomiče i ne pomjera tijekom skaliranja objekta

povećanje = faktor > 1
smanjenje = faktor < 1

Naredba:
 • SCALE
 • Modify -> Scale
 • ikona scale

Postupak:
 1. pozivanje naredbe
 2. odabir objekta
 3. ENTER
 4. odabir hvatišta
 5. unos faktora skaliranja

Primjer

 • Nacrtajte kvadrat 100x100
 • Povećajte ga 3x
 • Smanjite ga na polovicu
Koje se dimenzije dobivenog kvadrata?
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM