4.1.4. ROTATE


Koristi se za zakretanje objekata.

Naredba:

  • ROTATE
  • Modify -> Rotate
  • ikona rotate

Postupak:

  1. pozvati naredbu rotate
  2. označiti objekte koje želite rotirati
  3. odrediti hvatište
  4. upisati kut ili mišem odrediti položaj objekta

Primjer

  1. Nacrtajte liniju duljine 100 i kvadrat 50x50 kao na slici
  2. Premjestite kvadrat na drugi kraj linije
  3. Zarotirajte kvadrat tako da izgleda kao na drugoj slici

r2


Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM