4.1.11. CHAMFER


CHAMFER - stvara ukošene uglove, iz dvije linije koje nisu paralelne, pomoću:
 • dvije duljine ukošenja (distance)
 • jedne duljine ukošenja i kuta ukošenja (angle)
Naredba:
 • CHAMFER
 • Modify - > Chamfer
 • ikona chamfer

Primjer 1

 1. Nacrtajte 2 linije duljine 50
 2. Pozovite naredbu i opciju distance
 3. Upišite duljinu 1. i 2. ukošenja (20)
 4. Označite first i second line
li

Primjer 2

 1. Nacrtajte 2 linije duljine 50
 2. Pozovite naredbu i opciju angle
 3. Upišite duljinu 1. ukošenja (10)
 4. Upišite vrijednost kuta (65)
 5. Označite first i second line
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM